UlubioneNasz Oddział509 012 024
Nie znaleziono produktów
Wyszukiwanie zaawansowane
Szanowni Państwo !
W celu usprawnienia współpracy, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zasadami wynajmu obowiązującymi w naszej wypożyczalni.
Asortyment z wypożyczalni wynajmowany jest na doby - prezentowane w cenniku ceny są stawkami dobowymi.
Istnieje możliwość wynajmu flotowego (większa ilość urządzeń, dłuższe okresy). W takim przypadku warunki najmu są negocjowane indywidualnie.
Szczegółowe warunki najmu reguluje umowa najmu.


Dokumenty niezbędne do realizacji Umowy Najmu (pierwsze wypożyczenie):

Przedsiębiorcy :
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS
- zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
- zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
- upoważnienie do podpisywania dokumentów

Osoby prywatne:
- 2 dokumenty ze zdjęciem oraz adresem zamieszkania (np. dowód osobisty i prawo jazdy)
- potwierdzenie adresu zameldowania (np. rachunek za energię elektryczną, czynsz, gaz, telefon).
 
1. Wydanie asortymentu z wypożyczalni następuje po podpisaniu umowy najmu oraz wpłaceniu kaucji wysokości stosownej do wartości danego urządzenia. Kaucja płatna gotówką w momencie podpisania umowy.

2. Przekazanie sprzętu najemcy jest dodatkowo poprzedzone przeglądem technicznym oraz instruktażem z zakresu jego użytkowania.

3. Cena najmu uzależniona jest od czasu trwania najmu oraz ilości wynajmowanego sprzętu.

4. Zwrot sprzętu musi się odbyć w terminie określonym w Umowie Najmu a ew. przedłużenie korzystania z przedmiotu najmu musi się odbyć tylko za zgodą Wynajmującego. Najemca jest zobowiązany zwrócić przedmiot najmu w stanie niepogorszonym, oraz wyczyszczonym, gotowym do dalszej eksploatacji. W przypadku uszkodzeń w wyniku niewłaściwej obsługi urządzenia, najemca pokrywa koszty naprawy. W przypadku brudnego sprzętu, rusztowań najemca pokrywa koszty czyszczenia.

5. Koszt zużycia materiałów eksploatacyjnych (paliwo, dłuta, wiertła, tarcze i materiały ścierne) ponosi Najemca. Artykuły eksploatacyjne do nabycia na miejscu.

6. Klient wypożycza urządzenie na swoją odpowiedzialność. Ze względu na intensywność wypożyczeń w danych okresach różnych urządzeń, wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za zepsucie się maszyny. Jeśli jest to możliwe, klient może dostać urządzenie zastępcze. W takim przypadku wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty dojazdu czy opłacenie pracownika wykonującego usługę na rzecz najemcy.